MS Eikern Venneforening

MS Eikern Venneforening ble opprettet 18. september 2020 og har som formål å fremme økt kunnskap for å bevare MS Eikern som kulturbærer. Foreningen vil også arbeide for å sikre gode og forutsigbare rammemål for opprettholdelse og forvaltning av MS Eikern. Vi ønsker også å spre kunnskap om kultur og historie i og omkring Eikern til både gammel og ung, der MS Eikern seiler.

MS Eikern venneforening har org nr: 825745602.
Foreningen er registrert i frivillighetsregisteret.
Vi ønsker oss mange flere venner og håper du vil bli vår venn
Send oss navn og mobilnummer på e-post:
medlem@mseikernvenn.no
Så sender vi deg en eFaktura på kr 100,- som er kontingenten for 2024.

Venneforeningens styre er:
Leder: Helge Nilsen
Nestleder: Nils Skarra
Styremedlem: Per Håkon Sundet
Styremedlem: Arne Vidar Møller

Grastorandel