MS Eikern Venneforening

MS Eikern Venneforening ble opprettet 18. september 2020 og har som formål å støtte MS Eikerns virksomhet. Foreningens formål fremst av å fremme båten. Foreningen brenner også for å bidra til å fremme kunnskap om kultur og historie i og omkring Eikern der MS Eikern opererer til både gammel og ung.

MS Eikern venneforening har org nr: 825745 602. Foreningen er registrert i frivillighetsregisteret.

Venneforeningens leder er Helge Nilsen
E-post: helgeni3@broadpark.no
Mob: 90 61 21 70

Grastorandel