PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Eikern Turisttrafikk AS behandler dine personopplysninger. MS Eikern sin nettside og booking av eies av Eikern Turisttrafikk AS, Fabrikkgata 11B, 3320 Vestfossen, organisasjonsnummer 920801234.

Sist endret 25.09.2020 

Roller og kontaktinformasjon 

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende en henvendelse til oss der du beskriver hva saken gjelder. Bruk kontaktskjema i bunnen av siden.

Etter personopplysningsloven har Eikern Turisttrafikk AS rollen som behandlingsansvarlig overfor besøkende på nettsiden og overfor brukerne av billettkjøp i nettbutikken.

Eikern Turisttrafikk AS vil også være behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi får i egenskap av å ha en side på Facebook og som vi behandler for egne formål.

Utleveres opplysninger om deg til andre partnere, vil partneren ha behandlingsansvar for disse opplysningene. Se punkt «Hvem deler vi opplysninger med» lengre nede for mer informasjon. Eikern Turisttrafikk AS er behandlingsansvarlige for de personopplysningene som vi får i egenskap av å ha en side på Facebook som vi behandler for egne formål. Facebook har egne retningslinjer for behandlingene de selv gjør med dine personopplysninger for Facebooks egne formål. Facebooks personvernpolicy finner du her.

Bruk kontaktskjemaet vårt for å ta kontakt – du finner lenke til det i bunnen av siden.

Du kan klage på hvordan Eikern Turisttrafikk AS behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no og telefon 22 39 69 00.

Behandlingsgrunnlag 

Vi behandler bare personopplysninger hvis det er nødvendig for å gjennomføre vår avtale med deg, vi har berettiget interesse i behandlingen, behandlingen er pålagt oss ved lov eller annet lovgrunnlag foreligger. Vår berettiget interesse er å kunne gi deg best mulig service og markedsføre våre tjenester og produkter.

Enhver behandling utover dette krever ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på samtykket før samtykket trekkes tilbake. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale).

Norsk lov gjelder.

Formålet med å samle inn personopplysninger 

Formålet med nettsiden og annen elektroniske plattformer er å kunne tilby informasjon om MS Eikern, kjøp av billetter til seilinger og gi tilpasset kommunikasjon, fordeler og tilbud samt å bygge

generell kunnskap om kjøpstrender og hvordan vi kan forbedre våre tjenester basert på bruken av disse. Se her for vilkårene du aksepterer når du kjøper hos oss.

Behandlingen av opplysningene om deg bygger både på samtykke(ne) du har gitt og de øvrige behandlingsgrunnlag vi har og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Hvilke opplysninger samles inn 

Eikern Turisttrafikk AS behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer. Vi behandler opplysninger fra dine kjøp som handlet beløp, produkter, dato/tidspunkt og hvor kjøpet er gjort.

Vi samler også inn din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger/meldinger, e-post- og SMS-utsendelser, innlogget aktivitet på nett, samt lokasjonsdata/bevegelsesdata. Sistnevnte anonymiseres umiddelbart.

Når du henvender deg til oss via melding på Facebook/Twitter, epost og kontaktskjema blir disse meldingene også registrert inn og behandlet. Det gjelder også når du henvender deg per telefon angående overnattingsopphold.

Eikern Turisttrafikk AS får gjennom Facebook Insight anonymisert informasjon om bl.a. kjønn, alder, bosted, språk m.m. Vi kan også se hvor mange personer som har besøkt siden vår MS Eikern og hvor mange som er nådd gjennom innlegg i en valgt tidsperiode.

Det lovlige grunnlaget for den anonymiserte behandlingen baserer seg på berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 bokstav f. De anonymiserte målgruppene bidrar til at Eikern Turisttrafikk AS får reelle og tilspissede tilbakemeldinger på hvordan vår informasjon og markedsføring på vår Facebook side blir mottatt av følgere og brukere av Facebook. På den måten kan vi forstå kundegruppen vår bedre og dessuten forbedre oss, men uten at dette går ut over ditt personvern.

Eikern Turisttrafikk AS vil også behandle personopplysninger tilknyttet likerklikk, delinger og følgere på vår side og våre sideaktiviteter. Behandlingen av dette baserer seg på ditt samtykke og du kan når som helst fjerne egne likerklikk, delinger og slutte å følge våre sider. Du kan selv velge hvilken markedsføring du skal bli eksponert for i Facebooks sider her.

Facebook har hovedsakelig sine servere i EU, men ved overføring av personopplysninger til en server utenfor EU vil dette gjøres basert på andre rettslige grunnlag for overførsel av personopplysninger utenfor EU og Sveits, som EUs modellkontraktklausuler eller Privacy shields rammeverk.

Eikern Turisttrafikk as bruker cookies på våre nettsider. Disse inneholder ikke personopplysninger. Les her for mer om bruk av cookies her.

Hvordan bruker Eikern Turisttrafikk AS dine opplysninger 

Eikern Turisttrafikk AS bruker opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom kjøp, for at vi skal kunne levere de tjenester du har kjøpt av oss.

Eikern Turisttrafikk AS bruker opplysningene for å gi deg tilbud, kommunikasjon og viktige beskjeder i tråd med det du har kjøpt og de samtykker du har gitt eller ihht den berettigede interessen vi har.

Eikern Turisttrafikk AS bruker kjøpshistorikk og bevegelseshistorikk for å analysere trender og respons på kampanjer, og for å optimalisere tilbud på vår nettside og booking. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.

Hvem deler vi opplysninger med (utlevering og databehandlere) 

Personopplysninger om deg vil ikke bli utlevert til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, for eksempel hvis utleveringen er nødvendig for å oppfylle avtaler med deg.

I noen tilfeller brukes det databehandlere (underleverandører) som behandler data på vegne av oss. I slike tilfeller er det inngått databehandleravtaler som setter rammer for hvordan databehandleren skal behandle personopplysningene på våre vegne. Vi har databehandlere innenfor regnskapsførsel, drift og systemleverandører (eks kundehenvendelsessystem, sms- og e-postutsendelsessystem).

I all hovedsak skjer behandlingen av personopplysninger om deg innenfor EU/EØS-området. I de tilfeller det brukes en databehandler som er etablert utenfor dette området, har databehandleren stilt tilstrekkelige garantier for behandlingen av personopplysningene.

Eikern Turisttrafikk AS kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også utlevere opplysninger til myndighetene.

Sikkerhetstiltak 

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre medarbeidere får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger gjøres riktig og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.

Vi overholder de kravene til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Sikkerhetsbrudd vil bli rapportert til ledelsen, risikoen vil bli vurdert og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjøre en risiko for deg og dine rettigheter.

Lagringstid 

Personopplysninger om deg blir kun lagret så lenge det er et saklig behov for å bruke opplysningene. Lagringstiden vil dermed avhenge med opplysningstype og behandlingsformål når opplysningene slettes. Noen opplysninger kan slettes kort tid etter at de ble samlet inn, andre opplysninger slettes når du har seilt med oss, mens noen slettes en viss tid etter ditt besøk. Anonymiserte data har ikke en tidsfrist for sletting.

Her er noen av de kriteriene som legges til grunn når vi bestemmer hvor lenge personopplysningene skal oppbevares: – Om videre behandling av opplysningene etter ditt besøk vil være nødvendig som følge av eventuelle krav, innsigelser eller annen type tvist. Slettes normalt sett innen 13 måneder etter henvendelsen og vurderes årlig dersom behovet for å oppbevare det lengre oppstår. – Om vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene etter gjeldende lovgivning, slik som bokføringsloven. Etter bokføringsloven har vi plikt til å oppbevare visse typer informasjon i inntil 5 år etter regnskapsårets slutt. – Noen opplysninger slettes eller anonymiseres kort tid etter at de ble innsamlet fordi det ikke lenger er behov for opplysningene.

Dine rettigheter 

Du har blant annet:
– rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 15)
– rett til utlevering av dine personopplysninger (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 20)
– rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 16)
– rett til å få dine personopplysninger slettet (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 17)
– rett til at behandlingen av personopplysningene dine begrenses (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 18)
– rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 21)

Du kan styre dine samtykker og valg når du er logget inn på mseikern.no. Øvrige lagrede opplysninger kan du få ved å ta kontakt med oss.

Du har krav på svar fra oss snarest mulig og senest innen 30 dager etter at vi har mottatt nødvendig informasjon fra deg.

Endringer av samtykke og personvernerklæring 

Eikern Turisttrafikk AS kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på den aktuelle tjenesten. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på mseikern.no/personvern.